Concert Bob Kauffmann en Daniël Kool

zondag 15 december 2019
Aanvang 15:30 uur

Inmiddels een traditie geworden binnen de serie Mannenzaal Klassiek: het kerstconcert van bariton Bob Kauffmann met zijn vaste begeleider, pianist Daniël Kool.

Zij brengen o.a. de Schwanengesang van componist Franz Schubert, een verzameling van 14 liederen, die Schubert in zijn laatste levensjaar schreef, na de 2 beroemde cycli ‘Die schöne Müllerin’ en ‘Winterreise’.
Anders dan die bekende cycli vormen deze liederen niet één geheel, zij komen slechts allen uit het laatste muziekschrift dat Schubert na zijn dood achterliet. De teksten zijn geschreven door Rellstab, Heine en Seidle.
Opvallend is hoe verschillend de liederen van sfeer zijn, van lieflijk, vrolijk tot angstaanjagend duister. Hun overeenkomst is dat zij zonder uitzondering van een diep ontwikkelde genialiteit zijn, zoals niemand voor Schubert dat ooit kon of in ieder geval had gedaan.

Het repertoire zal de Kerst dus niet letterlijk dekken, maar de overdenkingen die zich opdringen in de donkere maanden over de schoonheid van de geboorte en de onontkoombare vergankelijkheid die altijd daaraan gepaard gaat, zullen de kern vormen van het programma.

Bob Kauffmann, aanvankelijk pianist, zingt al zo’n 40 jaar en heeft les gehad van vele befaamde docenten. Pianist Daniël Kool begon met pianospelen op zijn vijfde en werd op zijn elfde aangenomen in de talentenklas van het Conservatorium van Amsterdam. Daar behaalde hij zijn Masters als leerling van Mila Baslawskaja. Nadien heeft hij vele onderscheidingen ontvangen bij muziekcompetities.

Het aantal plaatsen is beperkt. Reserveren is gewenst via email: info@mannenzaal.nl

Comments are closed.